Lớp học trực tuyến

Học mọi nơi, không bị giới hạn về địa lý và biên giới.

Tính tương tác cao

Lớp học tương tác giữa giáo viên với học viên, học viên với học viên.

Bạn bè bốn phương

Kết nối với bạn bè khắp mọi miền đất nước và trên thế giới.

THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH

HOẠT ĐỘNG - SỰ KIỆN

 

 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

 

Nền tảng giáo dục nghề nghiệp từ xa/trực tuyến có mạng lưới với các Trường Cao đẳng, Trung cấp trong và ngoài nước.